Doelstelling e-spoed moet nu

Het implementeren en in gebruik nemen van de landelijk vastgestelde standaard e-spoed in de acute zorg.

Download het convenant

Wij initiëren e-spoed moet nu om in het belang van de patiënt, zorgverlener en financier de spoedzorg verder te verbinden en verdergaande samenwerking mogelijk te maken.

Download

Steun e-spoed moet nu!

Naast het tekenen van een petitie is het ook mogelijk om een actievere rol te spelen bij dit initiatief. Je kan je aansluiten bij de bovenstaande initiatiefnemers om als organisatie of als influencer in de zorgsector een grotere rol te spelen. Interesse?

Neem contact op

Belang van e-spoed

Als de acute zorgstandaard door alle leveranciers gebruikt zou worden, kunnen we samen onderstaande punten realiseren.

Eenmalige invoer

Gegevens niet meer dubbel invoeren; patiënt hoeft haar verhaal maar één keer te vertellen.

Veiligere zorg

Veiligere gegevensverwerking in de acute zorg.

Geen onnodige vertraging

Voorkomt onnodige vertraging in de zorg.

Onafhankelijkheid zorgverlener

De zorgverleners is onafhankelijk van hun ICT leverancier want een andere leverancier kan exact hetzelfde bericht inbouwen (voorkomt commerciële monopolies).

Duidelijke kaders

Door de duidelijke kaders weet je zeker dat je de juiste informatie deelt, want de berichtenstandaard is via werkgroepen met zorgverleners uit het veld tot stand gekomen.

ICT leveranciers koppelen

Eén keer ontwikkelen maakt het voor iedere ICT leverancier direct mogelijk om met alle andere leveranciers te koppelen en dus de versnipperde zorg in het hele land te verbinden.

Wat is E-spoed?

De richtlijn E-spoed stelt de kaders voor gegevensuitwisseling in de acute zorg. Op basis van diverse scenario’s is vastgesteld welke berichtsoorten er zijn en aan welke technische en functionele eisen deze moeten voldoen. Nictiz beheert deze informatiestandaard en ICT-leveranciers conformeren zich eraan.

Petitie ondertekenen